Přenesla jsem svůj talent do toho,

co mi dává smysl a co mohu předávat dál.

Nejoblíbenější